Sök dina rötter 

Björklunds släktförening

Om oss

Vi brinner för att släkten skall hålla sammanBeslut om att grunda Släktföreningen Björklund r.f. togs år 1966 vid ett möte på Torgare i Kronoby. Ivern var stor hos de 100-tal personer som deltog. Egentligen hade man redan vid ett första stort möte år 1963 lagt grunden till föreningen.

Släktmöten har hållits regelbundet ända sedan starten, numera vart tredje eller fjärde år.

Föreningen har även gett ut en släktbok där den senaste revideringen utgavs år 2007. Den första boken utkom 1978 och den andra 1991.

Nuvarande personuppgiftslagstiftning försvårar arbetet med en ev. fjärde upplaga. För arkivet tas emot kompletteringar och ändringar i släkten. Föreningens sekreterare håller koll på släkten så gott det går.

Styrelsen från 1968

År 1968 bestod styrelsen för föreningen av följande personer:

Fr.v Jarl Björklund, Wiking Björklund, Martta Juvonen,
bakre raden fr.v. Aimo Björklund, Boris Björklund, Werner Björklund, Rainer Björklund och Gunnar Abbor

Bilden fanns i tidningen Österbottningen 16.7.1968

Stamfader Nils björklund f. 1823
Stamfader Nils björklund f. 1823

Stamfäderna

Släkten Björklund är indelad i tre grenar: A-grenen från stamfader David Mattson Björklunds son Nils Davidsson Björklund, B-grenen härstammar från dottern Maria Davidsdotter Björklund samt C-grenen där ättlingarna härstammar från Maria Davidsdotters son Matts Johansson Björklund.


På bilden bonden Nils Björklund från Jeussen f. 1823 , bror till Matts Björklund som är huvudman för för den sk Sorjos-grenen. Matts for med häst och kärra från Jeussen till Sorjos under nödåret 1863.