Släktföreningen

Föreningen grundas
Släktföreningen Björklund r.f. grundades 1966. Initiativet till en förening togs redan 13.7.1963 när ett första möte hölls och en interimstyrelse under ledning av Werner Björklund tillsattes.

På det första egentliga släktmötet 17.7.1966 godkändes stadgarna och en ordinarie styrelse tillsattes. Ordförande blev Wiking Björklund (Vasa), vice ordförande Aimo Björklund (Jakobstad) och sekreterare Jarl Björklund (Hagalund). Övriga i styrelsen var Boris Björklund och Gunnar Abbor. Suppleanter var Rainer Björklund (Kronoby) och Werner Björklund( Karleby).

Släktmöten

Det första släktmötet hölls på Torgare prästgård i Kronoby och i mötet deltog ca 100 släktingar.

Släktmötena hölls i början vartannat åt, men hålls numera vart tredje år. Sommaren 2018 är det över 50 år sedan föreningen grundades officiellt och släktmöte hålls 15.7.2018 på församlingshemmet i Kronoby.


Släktkören övar i kyrkan före gudstjänsten  strax innan släktmötet i Kronoby söndagen den 19 juli 2009.

Släktböcker
Föreningen har gett ut tre släktböcker. Den första utgavs 1978 och den andra 1991. Den tredje reviderade och kompletterade släktboken utgavs 2007. Boken omfattar 607 sidor text med ett personregister i slutet.
Släktboken är nästan helt slutsåld och det är oklart om det kan ges ut flera böcker p.g.a. de stränga reglerna för personuppgifter i EU.

Meddela förändringar i släkten
Föreningens sekreterare Maj-Ingrid Granqvist tar emot kompletteringar gällande förändringar i släkten. Släktregistret håller på att överföras till ett släktforskningsprogram och det är viktigt att få med alla förändringar. Sekreterarens kontaktuppgifter finns under fliken kontaktuppgifter.

En blankett för meddelande om förändringar sänds åt medlemmarna och vi försöker också införa blanketten på hemsidan.

Tidningsurklipp från gamla släktmöten i PDF-format

Första släktmötet tidningsurklipp 1963

Österbottningen 14 7 1963 Första mötet

Släktmöte i Söderby skola 1970

Släktmöten 1974 1982

Viking Björklund

Brev till släktmöte från Paul Björklund